Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1

1. Tập chép: Nghe thầy đọc thơ

Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

(2) Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

(3) Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống

Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: G

b) Viết ứng dụng: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Bài làm:

BÀI ĐỌC 1

1. Tập chép: Nghe thầy đọc thơ

(2) Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

Chọn chữ hoặc cần phù hợp vào ô trống rồi giải câu đố

(3) Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống

a) con dao, giao việc, tiếng rao, giao lưu.

b) buồng chuối, buồn bã, vui buồn, buồng cau.

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: G

b) Viết ứng dụng: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021