Nói 2-3 câu về hoạt động của các bạn trong tranh.

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Nói 2-3 câu về hoạt động của các bạn trong tranh.

Nói 2-3 câu về hoạt động của các bạn trong tranh.

2. Em thích ý tưởng sách tạo nào dưới đây của các bạn học sinh? Vì sao?

Nói 2-3 câu về hoạt động của các bạn trong tranh.

Bài làm:

1. Hoạt động của các bạn trong tranh:

  • Tranh 1: Viết bài.
  • Tranh 2: Vẽ tranh.

2. Em thích ý tưởng sách tạo Phi thuyền phá tan bão. Vì nếu có phi thuyền sẽ có thể lam tan bão giúp con người không phải chịu thiên tai.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021