Chị để lại những đồ vật gì cho em bé dùng? Chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 1: Để lại cho em

Đọc hiểu:

1. Chị để lại những đồ vật gì cho em bé dùng?

2. Chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp?

3. Em đã làm được những việc gì giúp em bé của em (hoặc các em nhỏ ít tuổi hơn em)?

Bài làm:

1. Những đồ vật chị để lại cho em bé dùng là: dép đỏ, mũ len, đôi tất, áo.

2. Chị còn để lại điều tốt đẹp cho em là: cái ngoan, cái sạch sẽ.

3. Những việc em đã làm hoặc giúp đỡ em bé của em:

  • Tặng em đồ chơi
  • Quần áo còn tốt không dùng nữa em đem tặng các bé
  • Chơi cùng bé....
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021