Trong mỗi bức tranh dưới đây, bố mẹ đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Trong mỗi bức tranh dưới đây, bố mẹ đang làm gì?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 14: Công cha nghĩa mẹ

2. Sử dụng tranh, ẻnh em mang đến lớp, giới thiệu về bố (mẹ) của em

Gợi ý:

  • Bố (mẹ) em bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
  • Bố (mẹ) yêu quý em như thế nào?

Bài làm:

1. Việc làm của bố mẹ trong mỗi bức tranh là:

  • Tranh 1: Mẹ nấu ăn, bố lau nhà
  • Tranh 2: Bố mẹ cuốc đất ngoài đồng
  • Tranh 3: Mẹ đưa em đến trường
  • Tranh 4: Bố chăm bạn nhỏ khi bạn ấy ốm

2. Giới thiệu về bố (mẹ) của em:

Bố em tên là Cao Ngọc Lĩnh, bố em năm nay 37 tuổi là một kỹ sư cầu đường. Mẹ em tên là Nguyễn Ngọc lan, mẹ em năm nay 33 tuổi là một nhân viên văn phòng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021