Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp: chữ r, d hay gi?

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1

1. Nghe - viết: Mai con đi nhà trẻ

2. Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a. chữ r, d hay gi?

Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm trong tiếng hát ?u của bà, của mẹ, của các ?ì: "?ó mùa thu, mẹ ?u con ngủ..."

b. Dấu hỏi hay dấu ngã?

Mẹ bao trăng như lươi liềm

Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn: như hạt cau phơi

Cháu cười: qua chuối vàng tươi ngoài vườn

3. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

a. rành, dành, giành

để ? ? dụm ? lấy ? mạch

b. nửa, nữa

một lần ? lát ? ? trái ổi một ?

4. Tập viết.

Bài làm:

2. Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm trong tiếng hát ru của bà, của mẹ, của các : "Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ..."

b. Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn: như hạt cau phơi

Cháu cười: quả chuối vàng tươi ngoài vườn

3. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

a. rành, dành, giành

để dành dành dụm giành lấy rành mạch

b. nửa, nữa

một lần nữa lát nữa nửa trái ổi một nửa

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021