Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào?

a) Áo quần sạch sẽ.

b) Bầu trời trong xanh.

2. Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời cho câu hỏi nào:

  • Là gì?

  • Làm gì?

  • Thế nào?

3. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Bài làm:

1. Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của:

a) Áo quần.

b) Bầu trời.

2. Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời cho câu hỏi: Thế nào?

3.

  • Sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bạn bè, bài thơ.

  • Đặc điểm: sạch sẽ, đep, vội, trong xanh, đông đủ, hay.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021