Đọc thời khóa biểu sau theo thứ tự (thứ-buổi-tiết).

 • 1 Đánh giá

Trao đổi

1. Đọc thời khóa biểu sau theo thứ tự (thứ-buổi-tiết).

Đọc thời khóa biểu sau theo thứ tự (thứ-buổi-tiết).

2. Cùng bạn hỏi đáp về thời khóa biểu ngày mai (theo thời khóa biểu trên hoặc thời khóa biểu của lớp em)

Mẫu:

 • Ngày mai là thứ mấy?

 • Ngày mai có những môn học nào?

 • Bạn cần chuẩn bị những gì cho các tiết học ngày mai (làm bài tập, mang sách vở, đồ dùng học tập,..)

3.

Em muốn học và tham gia những hoạt động nào trong các tiết Tự học có hướng dẫn

Gợi ý:

 • Em muốn học môn tự học nào?

 • Em muốn tham gia những hoạt động vui chơi giải trí nào?

 • Em muốn dành những tiết tự học có hướng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn học nào?

Bài làm:

1. Đọc thời khóa biểu theo thứ tự (thứ-buổi-tiết).

 • Thứ Hai:
  • Buổi sáng: Tiết 1 - Hoạt động trải nghiệm, Tiết 2 - Tiếng Viêt, Tiết 3 - Tiếng Việt, Tiết 4 - Toán.
  • Buổi chiều: Tiết 1 - Giáo dục thể chất, Tiết 2 - Ngoại ngữ, Tiết 3 - Tự học có hướng dẫn.
 • Thứ Ba:
  • Buổi sáng: Tiết 1 - Toán, Tiết 2 - Tiếng Viêt, Tiết 3 - Tiếng Việt, Tiết 4 - Đạo đức
  • Buổi chiều: Tiết 1 - Tự nhiên và Xã hội, Tiết 2 - Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 - Hoạt động trải nghiệm.
 • Thứ Tư:
  • Buổi sáng: Tiết 1 - Tiếng Việt, Tiết 2 - Tiếng Việt, Tiết 3 - Toán, Tiết 4 - Tự học có hướng dẫn
  • Buổi chiều: Tiết 1 - Mĩ thuật, Tiết 2 - Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 - Tự học có hướng dẫn.
 • Thứ Năm:
  • Buổi sáng: Tiết 1 - Tự nhiên và Xã hội, Tiết 2 - Toán, Tiết 3 - Tiếng Việt, Tiết 4 - Tiếng Việt
  • Buổi chiều: Tiết 1 - Ngoại ngữ, Tiết 2 - Giáo dục thể chất, Tiết 3 - Tự học có hướng dẫn.
 • Thứ Sáu:
  • Buổi sáng: Tiết 1 - Toán, Tiết 2 - Tiếng Viêt, Tiết 3 - Tiếng Việt, Tiết 4 - Âm nhạc.
  • Buổi chiều: Tiết 1 - Tự học có hướng dẫn., Tiết 2 - Hoạt động trải nghiệm, Tiết 3 - Tự học có hướng dẫn.

2. Cùng bạn hỏi đáp về thời khóa biểu ngày mai:

Mẫu:

 • Ngày mai là thứ Tư.

 • Ngày mai có môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc và Tự học có hướng dẫn.

 • Em cần làm bài tập môn Toán, mang sách vở và đồ dùng học tập.

3.

 • Em muốn học môn tự học: Ngoại ngữ 2.

 • Em muốn tham gia những hoạt động vui chơi giải trí: tập thể dục tập thể, các hoạt động thể thao.

 • Em muốn dành những tiết tự học có hướng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn Toán.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021