Dựa vào gợi ý tìm chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để hoàn thành các từ theo từng dòng

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Dựa vào gợi ý tìm chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để hoàn thành các từ theo từng dòng. Đọc từ mới xuất hiện ở cột tô màu vàng.

Dựa vào gợi ý tìm chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để hoàn thành các từ theo từng dòng

  • Dòng 1: Một bông hồng em dành tặng cô. Một bài ca hát riêng tặng thầy.

  • Dòng 3: Đi học thật là vui

  • Dòng 4: Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương

  • Dòng 5: Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền

  • Dòng 8: Uống nước nhớ nguồn

  • Dòng 9: Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

2. Đặt một câu với từ mới xuất hiện ở cột tô màu vàng.

Bài làm:

1.

1. Dựa vào gợi ý tìm chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để hoàn thành các từ theo từng dòng.

Từ xuất hiện ở ô màu vàng: YÊU THƯƠNG.

2. Đặt câu: Cô giáo dạy em phải biết yêu thương mọi người.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021