Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới.

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: TRƯỜNG EM

Đọc hiểu

1. Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới.

2. Hà và các bạn thích gì ở ngôi trường mới?

3. Theo em, vì sao trường mới trở thành " Ngôi nhà thứ hai" của Hà và các bạn?

Bài làm:

1. Những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới:

  • Giờ ra chơi, Hà và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây

  • Tưởng tượng biết bao điều.

2. Hà và các bạn thích khu vườn có đủ các loại cây ở ngôi trường mới.

3. Theo em, trường mới trở thành " Ngô nhà thứ hai" của Hà và các bạn vì ở trường có bạn bè, thầy cô và rất nhiều điều các bạn thích.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021