Na là một học sinh như thế nào? Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: PHẦN THƯỞNG

Đọc hiểu

1. Na là một học sinh như thế nào?

2. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?

3. Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

4. Khi Na được phần thưởng:

a) Mọi người vui mừng như thế nào?

b) Mẹ của Na vui mừng như thế nào?

Bài làm:

1. Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè.

2. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là: tặng phần thưởng cho bạn Na.

3. Em nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng. Vì Na là cô bé có tấm lòng đáng quý.

4. Khi Na được phần thưởng:

a) Mọi người vỗ tay vang dậy.

b) Mẹ của Na lặng lẽ chấm lên đôi mắt đỏ hoe.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021