Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì? Các bạn học sinh làm gì để được thầy giáo tặng cây?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: NHỮNG CÂY SEN ĐÁ

Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì? Các bạn học sinh làm gì để được thầy giáo tặng cây?

1. Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì?

2. Các bạn học sinh làm gì để được thầy giáo tặng cây?

3. Việt cảm thấy thế nào khi nhận được cây sen đá?

4. Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói gì?

Bài làm:

1. Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để: tặng cho học sinh.

2. Các bạn học sinh cố gắng đạt kết quả cao để được thầy giáo tặng cây.

3. Việt cảm thấy rất tự hào khi nhận được cây sen đá.

4. Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói rằng vợ chồng ông mừng rớt nước mắt. Thầy giáo đã làm thay đổi Việt.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021