Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1

1. Nghe - viết: Bé Hoa

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

a. Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng ...ắng giữa đồng

...àm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá

(Là con gì?)

b. Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời ch...m dưới bùn sâu k...m mồi?

(Là con gì?)

c. Vần ăc hay ăt?

Thường có m.... ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

S... hoa đỏ rực gọi hè đến mau

(Là cây gì?)

3. Tìm các tiếng

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với lạnh

- Không quen

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với dữ

- Qủa (thức ăn) đến độ ăn được

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với (dao, kéo( lụt (cùn)

- Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật

Bài làm:

1. Nghe - viết: Bé Hoa

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

a. Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng nắng giữa đồng

Làm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá

=> Là con cò

b. Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời chìm dưới bùn sâu kiếm mồi?

=> Là con cá trê

c. Vần ăc hay ăt?

Thường có mặt ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau

=> Là cây phượng

3. Tìm các tiếng

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với lạnh: nóng

- Không quen: lạ

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với dữ: hiền

- Qủa (thức ăn) đến độ ăn được: chín

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với (dao, kéo( lụt (cùn): sắc

- Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật: cắt

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021