Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói lời xin lỗi thế nào? Mẹ sẽ an ủi cậu ấy thế nào?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói lời xin lỗi thế nào? Mẹ sẽ an ủi cậu ấy thế nào?

2. Dựa theo truyện Sự tích cây vú sữa, hãy cùng bạn hỏi đáp theo mẫu câu Ai thế nào?

a. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa

b. Những đài hoa nở trắng như bây

c. Trái cây chín và ngọt thơm như sữa mẹ

Bài làm:

1. Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói lời xin lỗi với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không ham chơi nữa ạ"!

Mẹ sẽ an ủi cậu ấy: "Con ngoan lắm, con biết lỗi của mình là được. Mẹ sẽ không giận con nữa đâu".

2. Hỏi đáp theo mẫu câu Ai thế nào?

a. Ở nhà, cảnh vật như thế nào?

-> Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa

b. Những đài hoa như thế nào?

-> Những đài hoa nở trắng như mây

c. Trái cây chín và ngọt thơm như sữa mẹ

-> Trái cây như thế nào?

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021