Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về câu chuyện của bà.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về câu chuyện của bà.

Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về câu chuyện của bà.

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a) Chuyện của bà rất hay.

b) Kho truyện của bà rất phong phú.

c) Cách kể chuyện của bà rất tự nhiên.

Bài làm:

1. Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về câu chuyện của bà.

a) Những câu chuyện của bà: hay, lôi cuốn, thú vị, hấp dẫn.

b) Kho chuyện của bà: dồi dào, phong phú, vô tận.

c) Cách kể chuyện của bà: tự nhiên, chậm rãi, thu hút.

2. Đặt câu hỏi:

a) Chuyện của bà thế nào?

b) Kho chuyện của bà thế nào?

c) Cách kể chuyện của bà thế nào?

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021