Mang tranh ảnh ông bà hoặc ảnh gia đình chụp chung với ông bà đến lớp lớp. Hãy giới thiệu ông bà em với các bạn

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Mang tranh ảnh ông bà hoặc ảnh gia đình chụp chung với ông bà đến lớp lớp. Hãy giới thiệu ông bà em với các bạn.

Mang tranh ảnh ông bà hoặc ảnh gia đình chụp chung với ông bà đến lớp lớp. Hãy giới thiệu ông bà em với các bạn

Gợi ý:

- Đó là ông bà nội hay ông bà ngoại của em?

- Ông bà sống riêng hay sống chung với gia đình em?

- Điều em thích nhất ở ông bà là gì?

Bài làm:

Ví dụ:

- Đó là ông bà nội của em.

- Ông bà sống chung với gia đình em.

- Ông bà lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021