Cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra rất thích đi học.

Mẫu: Các bạn đang tập đọc, làm toán.

2. Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết:

a) Mẹ khen cô giáo thế nào?

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ thế nào?

Bài làm:

1.

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.

Mẫu: Các bạn đang tập đọc, làm toán.

2. Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường, em biết:

a) Mẹ khen cô giáo: "Cô như có phép màu ấy ạ."

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ: "Ở trường, các em còn được học những môn khác nữa."

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021