Tìm từ ngữ: Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em

  • 3 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em

b. Nói về tình cảm anh em

2. Đặt câu với một từ tìm được ở bài tập 1

Bài làm:

1. Tìm từ ngữ:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em: giúp đỡ, nhường nhịn, nâng đỡ, chăm sóc, quan tâm,...

b. Nói về tình cảm anh chị em: yêu thương, quý mến, quý trọng, kính mến...

2. Đặt câu:

  • Anh em trong gia đình phải yêu thương nhau
  • Anh chị phải nhường nhịn cho em nhỏ.
  • 978 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021