Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1

1. Nghe - viết: Ông và cháu.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

(2). Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

(3) Chọn tiếng trong ngoặc phù hợp với ô trống:

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: K.

b) Viết ứng dụng: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Bài làm:

1. Nghe - viết: Ông và cháu.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

(2). Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

(3) Chọn tiếng trong ngoặc phù hợp với ô trống:

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm.

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: K.

b) Viết ứng dụng: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021