Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 1

1. Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)

2. Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

Chọn chữ r, d hoặc gi) phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

(3) Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Chọn chữ r, d hoặc gi) phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: C

b) Viết ứng dụng: Chung tay làm đẹp trường lớp.

Bài làm:

1. Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)

2. Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

Giải đố: Hạt lúa.

(3) Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

a) Con rùa.

b) Con chim sẻ.

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: C

b) Viết ứng dụng: Chung tay làm đẹp trường lớp.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021