Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

  • 1 Đánh giá

1. Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

2. Em hãy tập viết từ 2-4 dòng thơ hoặc 4-5 câu về một người bạn mà em yêu quý. Hãy trang trí bài viết cho đẹp.

3. Giới thiệu, bình chọn bài làm hay.

Bài làm:

1.

Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

2. Ví dụ:

Đây là Mai Anh

Giọng hát rất thanh

Tính lại hiền lành

Ai ai cũng mến.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021