Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: l hay n?

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 1

1. Tập chép: Dậy sớm

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: l hay n?

3. Tập viết

a) Viết chữ hoa: D

b) Viết ứng dụng: Diều sáo bay lưng trời.

Bài làm:

1. Tập chép: Dậy sớm

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: l hay n?

3. Tập viết

a) Viết chữ hoa: D

b) Viết ứng dụng: Diều sáo bay lưng trời.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021