Em hãy đọc mục lục dưới đây và trả lời câu hỏi: Mục lục gồm những cột nào? Đọc mục lục theo hàng ngang

  • 1 Đánh giá

Tự đọc sách báo

1. Mỗi em học sinh mang đến lớp 1 quyển sách. Giới thiệu với các bạn quyển sách của em: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, tranh bìa,...

2. Em hãy đọc mục lục dưới đây và trả lời câu hỏi:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

a. Mục lục gồm những cột nào?

b. Đọc mục lục theo hàng ngang

c. Trả lời câu hỏi (theo mục lục trích ở trên):

  • Tập truyện này có những truyện nào?
  • Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?
  • Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?
  • Theo em, mục lục sách dùng để làm gì?

Bài làm:

2. Trả lời câu hỏi:

a. Mục lục gồm các cột: số thứ tự, tác giả, tác phẩm và trang

b. Đọc mục lục theo hàng ngang: 1 tác giả Hà Ân, tác phẩm Ông trạng thả diều trang 5.

c.

  • Tập truyện này có những truyện: ông trạng thả diều, em bé bên bờ sông Lai Vu, hương cỏ mật, mẹ, Thanh và cái Thắm, Bí mật đêm giao thừa, con sóng...
  • Truyện Hương cỏ mật ở trang 64
  • Truyện Ông trạng thả diều của tác giả Hà Ân
  • Theo em, mục lục sách dùng để khái quát nội dung có trong sách và dùng để tra cứu nội dung bạn muốn tìm ở vị trí trang nào trong cuốn sách dễ dàng hơn.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021