Một bạn cho rằng, ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi con người. Em có tán thành ý kiến đó không?

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Phần Luyện tập - Trang 12 ) Một bạn cho rằng, có rất nhiều ngày khai trường nhưng ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi con người. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Bài làm:

Lớp 1 là năm đầu tiên em bước đến trường để học những nét chữ, những phép tính đầu tiên. Em được làm quen với bao thầy cô, bạn bè. Tất cả những điều mới lạ đó đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Ngày khai trường đầu tiên đó, tất cả các bạn đều được cha mẹ quan tâm và đưa đến trường với bao ước vọng rằng những đá con than yêu của mình đều sẽ nghe lòi thầy cô, học hành chăm chỉ và đạt nhiều kết quả cao.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021