Thế nào là “đấu tranh” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Thế nào là “đấu tranh” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Bài làm:

Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Ví dụ: Trong xã hội có đối kháng giai cấp luôn có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Hai giai cấp này là hai mặt đối lập và luôn đấu tranh với nhau để dành quyền lời về mình.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021