Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

Bài làm:

  • Em nghĩ, con người hoàn toàn có thể hạn chế tác hại của lũ lụt.
  • Để hạn chế lũ lụt, cần thực hiện các biện pháp sau:
    • Trồng rừng để giữa nước và hạn chế tốc độ chảy tràn của nước.
    • Xây hồ chứa và làm thủy lợi để điều hòa mực nước.
    • Dùng phương tiện khoa học không gây hại cho môi trường làm tan mây để tránh mưa lớn gây lũ…

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021