Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta Giáo dục công dân lớp 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta là câu hỏi nằm trong bài Công dân với cộng đồng được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn giải câu hỏi chi tiết, dễ hiểu giúp các em nhanh chóng nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chính của bài, các em tham khảo nhé.

Câu 2: Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta.

Bài làm:

Để thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta, trường, lớp, địa phương em đã có những hoạt động tích cực đó là:

Ở lớp, ở trường:

  • Giúp đỡ các bạn có hoàn cành khó khăn trong lớp.
  • Giúp các bạn học kém trong lớp để bạn cố gắng học tập
  • Ủng hộ các bạn học sinh miền núi sách vở, đồ dùng học tập
  • ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai của bão lũ…

Ở địa phương:

  • Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng.
  • Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo do phường/ xã tổ chức….

Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, qua đó học tốt môn Giáo dục công dân lớp 10. Chúc các em học tập tốt.

Chủ đề liên quan