Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai Giáo dục quốc phòng 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 5: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai là câu hỏi nằm trong bài Giải GDQP- AN 10 bài 5: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn giải bài chi tiết, giúp các em nắm chắc bài, qua đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Câu 5: Trang 71 sgk GDQP-AN lớp 10

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai

Bài làm:

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai là:

Đối với việc phòng tránh bom, đạn:

  • Tìm hiểu kiến thức về bom, đạn để mở rộng vốn hiểu biết
  • Khi phát hiện bom đạn báo ngay cho người có trách nhiệm
  • Chấp hành các văn bản pháp luật về bom đạn và thiên tai.

Đối với việc phòng tránh thiên tai:

  • Có ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây, vệ sinh
  • Giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả
  • Tuyên truyền mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, thiện nhiên để hạn chế thiên tai.

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai được Khoahoc hướng dẫn giải trên đây. Hy vọng với tài liệu này các em sẽ nắm chắc bài, từ đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo với nhé.