Giải GDQP- AN 10 bài 3: Đội ngũ từng người không có súng Giáo dục quốc phòng lớp 10

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 10 bài 3: Đội ngũ từng người không có súng trang 25 SGK được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thực hiện các động tác cũng như bài tập hướng dẫn cụ thể để các em nắm được nội dung tốt hơn, hiệu quả hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

I. Động tác nghiêm

II. Động tác nghỉ

III. Động tác quay tại chổ

 • 1. Quay bên phải
 • 2. Quay bên trái
 • 3. Quay nửa bên phải
 • 4. Quay nửa bên trái
 • 5. Quay đằng sau

IV. Động tác chào

 • 1. Động tác chào cơ bản khi đội mũ cứng, mũ kê-pi
 • 2. Động tác chào cơ bản khi đội mũ mềm, mũ hải quân
 • 3. Động tác nhìn bên phải (trái) chào
 • 4. Chào khi không đội mũ
 • 5. Chào khi đến gặp cấp trên

V. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều

 • 1. Động tác đi đều
 • 2. Động tác đứng lại
 • 3. Động tác đổi chân khi đang đi đều

VI. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân

 • 1. Động tác giậm chân
 • 2. Động tác đứng lại
 • 3. Động tác đổi chân trong khi giậm chân

VII. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều, đang đi đều chuyển thành giậm chân

 • 1. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều
 • 2. Động tác đi đều chuyển thành giậm chân

VIII. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái

 • 1. Tiến, lùi
 • 2. Qua phải, qua trái

IX. Động tác ngồi xuống, đứng dậy

 • 1. Ngồi xuống
 • 2. Đứng dậy

X. Động tác chạy đều, đứng lại

 • 1. Động tác chạy đều
 • 2. Động tác đứng lại

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 10

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện động tác chào

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 10

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác đi đều, đổi chân khi đang đi và đứng lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 10

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác giậm chân, đổi chân khi đang giậm chân, đứng lại, giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 10

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 10

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác chạy đều, đứng lại

=> Xem hướng dẫn giải

Giải GDQP- AN 10 bài 3: Đội ngũ từng người không có súng được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, qua đó áp dụng tốt bài thực hành các động tác nghiêm, nghỉ, động tác quay tại chỗ..Chúc các em học tốt