Thế nào là hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

Bài làm:

Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tư dưỡng rèn luyện. Phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điều hay điểm tốt của người khác để bản thân ngày càng một tốt hơn, tiến bộ hơn.

Cần phải tự hoàn thiện bản thân là bởi vì:

Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng

Xã hội ngày càng phát triển, do đó, việc bản thân tự hoàn thiện mình là tất yếu để đáp ứng đòi hỏi của xã hội.

Tự hoàn thiện mình là phẩm chất quan trọng của thanh thiếu niên giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng ngày càng tiến bộ.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021