Bản thân em đã có việc làm nào gắn với học hành?....

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Bản thân em đã có việc làm nào gắn với học hành? Việc kết hợp giữa học với hành có tác dụng thế nào đối với quá trình học tập của em?

Bài làm:

Từ những kiến thức đã học trên lớp, cụ thể là các tiết học công nghệ , em có thể giúp bố mẹ canh tác đất, khử đất chua, phèn ,chọn lựa giống tốt. Việc kết hợp giữa học và hành có thể giúp em nhớ sâu kiến thức hơn và có thể áp dụng trong cuộc sống.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021