Theo em, điểm khác biệt lớn nhất trong chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Theo em, điểm khác biệt lớn nhất trong chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây là gì?

Bài làm:

Chế độ hôn nhân ngày nay với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến có sự khác nhau:

Đối với chế độ hôn nhân hiện nay:

  • Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
  • Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng dựa trên tình yêu chân chính.
  • Mỗi gia đình chỉ nên dừng lại một đến hai con.

Đối với chế độ hôn nhân thời phong kiến:

  • Năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng
  • Hôn nhân chủ yếu do cha mẹ và mai mối sắp đặt
  • Gia đình có nhiều con.
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021