Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Bài làm:

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc.

Lòng yêu nước là một truyền thống quý của dân tộc ta. Em nhận thấy, nước ta từ xưa đến nay vẫn luôn giữ trong mình lòng yêu nước. Nếu trong thời chiến yêu nước được thể hiện bằng sự đoàn kết, đấu tranh chống quân xâm lược bất chấp tính mạng bảo vệ tổ quốc thì đến thời bình, toàn Đảng toàn dân ta lại ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh. Cần phải gìn giữ và phá huy đức tính quý báu này cho các thế hệ bây giờ và thế hệ mai sau.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021