Em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể cuả công dân đối với xã hội.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể cuả công dân đối với xã hội.

Bài làm:

  • Sống chan hòa, biết chia sẻ với mọi người xung quanh.
  • Giữ gìn trật tự vệ sinh làng xóm, an toàn xã hội.
  • Tôn trọng mọi người.
  • Đoàn kết, đóng góp ý kiến để địa phương ngày càng phát triển…

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 10