Nêu các mục tiêu của ASEAN?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Nêu các mục tiêu của ASEAN?

Bài làm:

ASEAN được thành lập năm 1967 với 5 thành viên ban đầu. Đến nay, tổ chức này đã có tất cả 10 thành viên.

Mục tiêu của ASEAN là:

  • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước thành viên.
  • Xây dựng khu vực có nền hòa bình, ổn định.
  • Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.
  • Tất cả những mục tiêu trên với mong muốn hướng tợi sự đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11