Nêu đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định.

Bài làm:

Câu 1:

 • Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định:
  • Kết quả lai thuận và nghịch khác nhau.
  • Gen quy định nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y nên con đực (XY) chỉ có 1 gen lặn là được biểu hiện ra kiểu hình.
  • Xuất hiện không đồng đều ở hai giới.
  • Có hiện tượng di truyền chéo.
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021