Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên Tiêu chí trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên được Khoahoc sưu tầm và đăng tải, nằm trong câu hỏi của bài thu hoạch cảm tình Đoàn mà bất kì đoàn viên nào cũng phải hoàn thành. Dưới đây là phần gợi ý câu trả lời để các em tham khảo, hoàn thiện tốt bài thu hoạch cảm tình Đoàn.

Khái quát về quá trình thành lập và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 2 đã bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau khi được triển khai, sự phát triển của Đoàn TNCS được xuất hiện ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với khoảng 1500 đoàn viên. Ngoài ra một số địa phương đã thành lập tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lấy ngày 26/3 làm ngày kỉ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình phát triển, để phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam mà Đoàn đã nhiều lần đổi tên, cụ thể như sau:

 • Từ năm 1931 đến năm 1926: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương;
 • Từ năm 1937 đến năm 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương;
 • Từ tháng 11/1939 đến năm 1941: Đoản lấy tên là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương;
 • Từ tháng 5/1941 đến 1956: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam;
 • Từ 15/10//1956 đến năm 1970: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh;
 • Từ tháng 12/1976 đến nay: Đoàn giữ nguyên với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên

- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.

- Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Anh chị phấn đấu như thế nào để trở thành đoàn viên

Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.

Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:

- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:

5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:

 • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
 • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
 • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
 • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

10 tiêu chí hành động bao gồm:

 • Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.
 • Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
 • Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Thường xuyên chấp hành pháp luật.
 • Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.
 • Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
 • Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì?

Khi trở thành đoàn viên thì sẽ có đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo điều lệ, là đoàn viên thanh niên cần là:

– Đối với quyền của đoàn viên:

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, được tạo điều kiện và giúp đỡ phấn đấu trưởng thành
 • Được quyền ứng cử, bầu cử và đề cử trong cơ quan lãnh đạo các cấp Đoàn
 • Được thảo luận, phê bình, chất vấn, biểu quyết, đề nghị , bảo lưu các ý kiến của bản thân về công việc đoàn

– Đối với nhiệm vụ:

 • Luôn phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn, nghị quyết đoàn cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn.
 • Chấp hành, vận động thanh niên thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng và nhà nước
 • Có liên hệ với thanh niên mật thiết. Từ đó tích cực xây dựng phát triển Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, đội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thêm vững mạnh phát triển.

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em tiết kiệm thời gian hoàn thiện bài thu hoạch cảm tình Đoàn, qua đó các em còn tìm hiểu thêm về những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ đề liên quan