Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất…).

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 sgk Địa lí 10

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất…).

Bài làm:

- Khái niệm: Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái đất, ở đó có các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

- Phân biệt lớp vỏ Trái đất và lớp vỏ địa lí là:

  • Lớp vỏ Trái đất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km (ở đại dương) đến 70km ( ở lục địa). lớp vỏ Trái đất được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (đá trầm tích, đỏ granit, bazan).
  • Lớp vỏ địa lí có chiều dày khoảng 30 – 35km ( tính từ giới hạn dưới của lớp Ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương. Ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa), thành phần vật chất của lớp vpr bao gồm cả khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10