Nêu luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu. Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã chứng minh ở những phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 sgk ngữ văn 7 tập 2

Nêu luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu. Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã chứng minh ở những phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?

Bài làm:

Luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu là:

  • Đức tính giản dị của Bác Hồ.
  • [...] Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.

Tác giả đã chứng minh đức tính giản dị của Bác trên các phương diện:

  • Bữa ăn hằng ngày: ăn uống chỉ có vài ba món.
  • Nhà ở: căn nhà xiêu vẹo chỉ vài ba phòng nhỏ bé.
  • Việc làm: trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay.
  • Lời nói, bài viết: vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.
  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021