Nêu một số bài học sau khi đọc văn bản Phong cách Hồ Chí Minh.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Nêu một số bài học sau khi đọc văn bản Phong cách Hồ Chí Minh.

Bài làm:

- Bài học về lối sống giản dị, không xa hoa, phung phí.

- Bài học về ý thức gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc khi giao lưu văn hóa với quốc tế, nhất là trong thời đại hội nhập hiện nay.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1