Nghe giới thiệu về một nghề thủ công của địa phương

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt dưới cờ

Nghe giới thiệu về một nghề thủ công của địa phương.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 4: Tay khéo, tay đảm

Bài làm:

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021