Ngữ pháp Tiếng anh 4 Unit 16: Let's go to the bookshop.

  • 1 Đánh giá

Ngữ pháp Tiếng anh 4 Unit 16: Let's go to the bookshop. Bài sẽ cung cấp đầy đủ các nội dung ngữ pháp cần thiết kèm theo ví dụ cụ thể, dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt

1. Đề nghị ai đó đi đâu đó và trả lời đồng ý hoặc không đồng ý.

  • (?) Let's go to the + place.
  • (+) Great idea.
  • (-) Sorry, I'm busy.

Ex 1:

Let's go to the market!

Great idea! I want to buy some food.

Ex 2:

Let's go to the cinema!

Sorry, I'm busy.

Ví dụ 1:

Cùng đi chợ đi.

Ý hay đó. Tôi muốn mua một ít đồ ăn.

Ví dụ 2:

Cùng đi xem phim đi.

Xin lỗi tớ bận rồi.

2. Hỏi và trả lời lí do tại sao bạn đến nơi nào đó.

  • (?) Why do you go to the + place?
  • (+) Because I want to + V.

Ex 1:

Why do you go to the zoo?

Because I want to see animals.

Ex 2:

Why do you go to the cinema?

Because I want to see a film.

Ví dụ 1:

Tại sao bạn muốn đi sở thú?

Bởi vì tớ muốn ngắm những con vật.

Ví dụ 2:

Tại sao bạn muốn đi rạp chiếu phim?

Bởi vì tớ muốn xem một bộ phim.

3. Hỏi và trả lời lí do tại sao cậu ấy/ cô ấy đến nơi nào đó.

  • (?) Why does he/ she go to the + place?
  • (+) Because he/ she wants to + V.

Ex 1:

Why does he go to the park?

Because he wants to fly a kite.

Ex 2:

Why does she go to the post office?

Because she wants to send a letter.

Ví dụ 1:

Tại sao cô ấy muốn đến công viên?

Bởi vì cậu ấy muốn thả diều.

Ví dụ 2:

Tại sao cô ấy muốn đến bưu điện?

Bởi vì cô ấy muốn gửi một bức thư,


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021