Những câu hát châm biếm vừa học có điểm gì giống nhau về nội dung và nghê thuật?

  • 1 Đánh giá

b) Những câu hát châm biếm vừa học có điểm gì giống nhau về nội dung và nghê thuật?

Bài làm:

  • Về nội dung đều châm biếm những hạng người đáng chê cười về tính cách và bản chất, phê phán những thói hư, tật xấu
  • Về nghệ thuật, sử dụng các hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nghệ thuật nói ngược, phóng đại…

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN