Hãy đặt câu với các đại từ để hỏi: ai, gì, bao nhiêu, thế nào

  • 1 Đánh giá

c) Hãy đặt câu với các đại từ để hỏi: ai, gì, bao nhiêu, thế nào

Bài làm:

Đặt câu:

  • Ai hôm nay giơ tay lên bảng?
  • Anh đang làm thế?
  • Cái áo có giá bao nhiêu tiền?
  • Thế nào là danh từ?
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN