Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời.

a. Đi chơi ở công viên gần nhà

b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

c. Đi làm việc xa nhà

Bài làm:

1. Những việc được gọi là du lịch là:

Đáp án: b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021