Nói 2-3 câu giới thiệu về một con vật có trong các ảnh sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói 2-3 câu giới thiệu về một con vật có trong các ảnh sau:

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Tranh 1: Trong chuồng, đàn gà bới đất để nhặt thức ăn.
  • Tranh 2: Đàn lợn con tranh nhau bú mẹ.
  • Tranh 3: Chú mèo khoang đang rình bắt chuột.
  • Tranh 4: Chú chó săn đang vừa giữ nhà vừa nằm sưởi nắng.
  • Tranh 5: Đôi vẹt đang luyện giọng.
  • Tranh 6: Bác trâu ung dung gặm cỏ bên lề đường sau một buổi làm việc.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021