Tìm những câu thơ nói về tiếng hót của con chim chiền chiên. Tiếng hót của con chim chiền chiên gợi cho em những cảm giác như thế nào?

  • 1 Đánh giá

(3) Tìm những câu thơ nói về tiếng hót của con chim chiền chiên.

(4) Tiếng hót của con chim chiền chiên gợi cho em những cảm giác như thế nào?

Chọn ý trả lời mà em thích.

a. Tiếng hót của chim gợi cho ta cảm giác về một cuộc sống rất thanh bình, hạnh phúc.

b. Tiếng hót của chim làm cho ta thấy cuộc sống rất hạnh phúc, tự do.

c. Tiếng hót của chim làm cho ta thấy yêu cuộc sông hơn, yêu mọi người hơn.

Bài làm:

(3) Những câu thơ nói về tiếng hót của chim chiền chiện là:

  • Khúc hát ngọt ngào
  • Tiếng hót long lanh / Như cành sương chói
  • Tiếng ngọc trong veo/Chim gieo từng chuỗi
  • Chỉ còn tiếng hót/ Làm xanh da trời

(4) Tiếng hót của con chim chiền chiên gợi cho em những cảm giác:

Đáp án:

a. Tiếng hót của chim gợi cho ta cảm giác về một cuộc sống rất thanh bình, hạnh phúc.

c. Tiếng hót của chim làm cho ta thấy yêu cuộc sông hơn, yêu mọi người hơn.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021