Nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937) diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 – sgk lịch sử 11

Nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937) diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Diễn biến của nội chiến Quốc – Cộng (1927 0 1937):

  • Quân đội Tưởng Giới Thạch tổ chức 5 cuộc vây quét lớn vào căn cứ cách mạng của Đảng Cộng sản nhưng đều bị thất bại.
  • Để bảo toàn lực lượng, tháng 10/1934 Hồng Quân công nông thực hiện cuộc "vạn lí trường chinh" rút khỏi căn cứ cách mạng, tiến lên phía bắc.
  • Tháng 1/1935 Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
  • Tháng 7/1937, Nhật xâm lược Trung Quốc, Đảng cộng sản đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến đê chống Nhật.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021