Nội dung chính bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Khi viết bài văn thuyết minh, có thể lựa chọn nhiều hình thức kết cấu khác nhau :

 • Theo trình tự thời gian : trình bày sự vật theo quá trình hình thành, vận động và phát triển,
 • Theo trình tự không gian : trình bày sự vật theo tố chức vốn có của nó (bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài hoặc theo trình tự quan sát).
 • Theo trình tự lôgic : trình bày sự vật theo các mối quan hệ khác nhau (nguyên nhân - kết quả, chung - riêng, liệt kê các mặt, các phương diện,...). Theo trình tự hỗn hợp : trình bày sự vật với sự kết hợp nhiều trình tự khác nhau.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Kết cấu của văn thuyết minh

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh bao gồm:

 • Kết cấu theo trình tự thời gian
 • Kết cấu theo trình tự không gian
 • Kết cấu theo trình tự logic
 • Kết cấu theo trình tự hỗn hợp

Văn bản thuyết minh có thể có nhiều loại hình thức kết cấu khác nhau

 • Kết cấu theo trình tự thời gian: trình bày sự vật theo quá trình hình thành, vận động và phát triển.
 • Kết cấu theo trình tự không gian: trình bày sự vật theo tổ chức vốn có của nó (bên trên - bên dưới, bên trong - bên ngoài, hoặc theo trình tự quan sát,…).
 • Kết cấu theo trình tự lôgic: trình bày sự vật theo các mối quan hệ khác nhau (nguyên nhân - kết quả, chung - riêng, liệt kê các mặt, các phương diện,…).
 • Kết cấu theo trình tự hỗn hợp: trình bày sự vật với sự kết hợp nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Cách sắp xếp ý của hai văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân và Bưởi Phúc Trạch.

Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân tổ chức kết cấu theo trình tự thời gian, xen lẫn lời kể và lời tả.

Văn bản Bưởi Phúc Trạch tổ chức kết cấu theo trình tự quan hệ không gian :hình dáng, màu sắc, hương vị, giá trị bổ dưỡng) và trình tự quan hệ nhân quả.

Back to top

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021