Nội dung chính bài: Thêm trạng ngữ cho câu

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Thêm trạng ngữ cho câu". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.
 • Về hình thức :
  • Trạng ngữ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu, hay giữa câu
  • Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Đặc điểm của trạng ngữ.

a. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức là bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện, ….

Về hình thức :

 • Trạng ngữ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu, hay giữa câu
 • Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

Ví dụ: Mùa thu, trên các con phố, hoa sữa thơm ngào ngạt.

b. Thêm trạng ngữ vào câu:

 • Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.

VD: Buổi sáng hôm ấy, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết trước.

 • Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.

VD : Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.

 • Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu.

VD: Vì chủ quan không mang áo mưa, em bị ướt.

 • Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.

VD: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động như trồng cây, dọn dẹp, góp giấy vụn,....

 • Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu.

VD : Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em cố gắng học cho tốt.

Back to top

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021