Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáp (Chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp)

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 138 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáp (Chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp)

Bài làm:

  • Văn bản đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, quận, huyện...) M.

Chúng tôi gồm các gia đình trong khu tập thể (khu phố, xóm, thôn...) N. Xin kiến nghị với UBND một việc như sau:

Khu tập thể (khu phố, xóm, thôn...) N đã đi vào hoạt đồng được gần 20 năm. Do thời gian xây dựng đã lâu nên hiện nay đường ống nước của khu tập thể bị xuống cấp, có hiện tượng rò rỉ và thoát nước chậm, đặc biệt là vào thời gian sinh hoạt buổi tối. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong khu dân cư. Vì vậy, chúng tôi viết giấy này đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Thay mặt các gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

  • Văn bản báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO

Về kết quả học tập và lao động của lớp 8A năm học 2015-2016

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THCS Đoàn Thị Điểm

Năm học 2015 - 2016 vừa qua, tập thể lớp 8A đã có những kết quả học tập tích cực và hiệu quả. Cụ thể

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

- Các bạn trong lớp đi học đúng giờ, thực hiện đúng các quy định của nhà trường, nghiêm túc trong học tập.

- Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới.

- Kết quả: Cả lớp có 16 bạn đạt danh hiệu Học sinh giỏi, 20 bạn đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, 2 bạnlà học sinh Trung Bình, không có học sinh yếu, kém.

2. Lao động:

- Các bạn tham gia tích cực các buổi lao động của trường, lớp

- 2 bồn hoa của lớp được đánh giá chăm sóc tốt, đẹp

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1 - Tập thể lớp 8A

2 - Cá nhân: Các bạn Minh Thu, Hoàng Thiện, Hoàng Long

Thay mặt lớp 8A

Lớp trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021